ಅದೊಂದು ಅಸಂಗತ ಸಂಪರ್ಕ
ಅಸಂಬದ್ಧ
ಯಾರದೋ ಸಂತೃಪ್ತಿ,
ಯಾರಿಗೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ
ಬರೆದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು?
ತಾಳತಂತಿಗಳಿಲ್ಲದ ವಾದ್ಯ
ನುಡಿಸಲಾಗದು:
ಆದರೂ ನುಡಿಸಿದವು
ಅರ್ಧಮರ್ಧ, ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೆ.

ಮತ್ತೆ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವ ಹಂತ
ಸರಿಗೆಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ಗಾಢವಾಗುತ್ತ ನಡೆದವು
ಜಟಿಲ ಬಲೆ ನೆಯ್ದಂತೆ.
ಹೊರಬರಲು ಆಗದ ಇರಲು ಆಗದ
ಚಡಪಡಿಕೆ-ಬಸವಳಿದು
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡವು
ಕುಟುಕಿಕೊಂಡವು
ಬಾಯ್ತೆರೆದು ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಿಂದ.

ರೋಮರೋಮಗಳಿಂದ
ಹಾಲಾಹಲ ಉಕ್ಕತೊಡಗಿದರೂ
ಜಗ್ಗದ ಬಗ್ಗದ ಜನ್ಮ
ನೆಕ್ಕಿದವು ಹಠದಿಂದ
ಅರಗಿ ಅಕ್ಕಿತು ಪುಷ್ಟಿಗೊಂಡಿತು
ಮತ್ತೆ ಉಕ್ಕಿತು ನಾದ
ವಿಷವುಂಡ ಕಂಠದಿಂದಲೂ.
*****

ನಾಗರೇಖಾ ಗಾಂವಕರ
Latest posts by ನಾಗರೇಖಾ ಗಾಂವಕರ (see all)