ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಎಳೆಯಲ್ಲು
ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ
ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ

ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಕಣದಲ್ಲು
ತುಡಿಯುತ್ತಿದೆ
ಬೆಳಕಿನ ಹೂರಣ

ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯ
ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಬೆರೆತು
ಬಿರಿಯುತ್ತಿದೆ
ಬಿರುಸು ಬಾಣ
*****

Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)