ಇರಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಮಗು
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು ಸಂತಸದ ನಗು
ದಿನಗಳುರುಳುವುವು ಬಲು ಬೇಗ
ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಿರಿವೈಭೋಗ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)