ಅಭಿಮಾನದ ಹಣತೆ

ಹೊತ್ತಿಸು ಎದೆಯಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಭಿಮಾನದ ಹಣತೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುತಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊ ನಿನ್ನ ಘನತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಪುಟದಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಿದೆ ಕರುನಾಡು ಏತಕೊ ಏನೋ ಸೊರಗುತಿದೆ ಈ ದಿನದಲಿ ನೋಡು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳಸಿಹ ಕಾವೇರಿ ಹೊರಟಿಹಳು ಅಲ್ಲಿ...
ವಲಯ

ವಲಯ

ಪ್ರವೇಶ : ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದಾಜು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಟ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡಗಳು ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ....
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys