ಅಂತೆ ಗುಣಿಸಿದೊಡೆಂತು ಶೂನ್ಯದೊಳು? ಕೂಡಲರಿಯದೆ

ಅಂತೆ ಗುಣಿಸಿದೊಡೆಂತಾತುರದೊಳ್ ಆನಂದವಧಿಕವಾಗಲಿ ಕೆಂದೆನುತಿಳೆಯಂತರಂಗವನು ಅವಗಣಿಸುತಲಿ ಎಂತು ನೋಡಿದೊಡಂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆವುದು ಬರಿದಪ್ಪ ಅಂಮರ ಲೆಕ್ಕ, ಕೂಡಿ ಕಳೆಯುವ ಲೆಕ್ಕ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿದನು ಗುಣಿಸಿದೊಡಂ ಭಾಗಿಸಿದೊಡಂ ಅಪಾಯ ಪಕ್ಕಾ - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ...

ಶಿಕ್ಷೆ

ಪಾಪು ತನ್ನ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಕೇಳಿತು.. "ನಾನೇನೂ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ?" "ಏನೂ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರಿ" "ಮೇಡಂ ನಾನಿವತ್ತು ಹೊಂವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ" *****

ಬೋಳು ಮರ

ಅಚ್ಚರಿಯ ನೋಟವದೇಕೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಬಿಡುವಿರೇಕೆ ಅರೆಗಳಿಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಕಲಾವಿದನ ಕರಚಳಕದೆ ಅವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಿತ್ರವೇ ದೇವನ ಸೃಷ್ಠಿಯ ವೈಚಿತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆದುರು ನಿಂತಿರುವ ನಾನೊಂದು ಬೋಳು ಮರ ಗತ ಕಾಲದೆ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ಫಲಭರಿತ...
ವಚನ ವಿಚಾರ – ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಾಣ

ವಚನ ವಿಚಾರ – ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಾಣ

ಇಬ್ಬರಿಗೊಂದಂಬ ತೊಡುವೆ ಗಡ ಕಾಮಾ ಅರಿದರಿದು ಬಿಲುಗಾರನಹೆಯೋ ಎಸೆದಿಬ್ಬರು ಒಂದನೀ ಹರು ಗಡ ಇದು ಹೊಸತು ಚೋದ್ಯವೀ ಸರಳ ಪರಿ ನೋಡಾ ಎನಗೆಯೂ ಉರಿಲಿಂಗದೇವಗೆಯೂ ತೊಟ್ಟೆಸು ನಾವಿಬ್ಬರೊಂದಾಗೆ ಬಿಲ್ಲಾಳಹೆ ಎಸೆಯಲೋ ಕಾಮ [ಚೋದ್ಯ-ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಹರು...

ಸುಖ-ದುಃಖ

ಸತಿ:- ತೇಲು ಮೋಡಗಳ ತೀಡಿ ಮುಡಿಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಮುಗುಳುನಗೆ ಚೆಲ್ವ ಮುಗಿಲುಚೆನ್ನೆಯ ನೋಡಿ ನಗದಿರ್ಪ ಕವಿಯು ಕವಿಯೇನೆಂಬೆ! ಚೆನ್ನ ಚಿನ್ಮಯನೆ, ಚೆಲುನಗೆಯನೊಮ್ಮೆ ಬೀರು, ಸುಪ್ರಭಾತದ ಸುಮನ ಸಂಚಯದಂತೆ! ಕಿರುನೃತ್ಯಗೈಯೊಮ್ಮೆ ಮಧುವನೀಂಟಿ ಮೈ- ಮರೆತ...