ಮಲಗು ಮುದ್ದಿನ ಕಣ್ಮಣಿ

ಮಲಗು ಮುದ್ದಿನ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಲಗು ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿನ್ಮಯಿ| ಮಲಗೂ ಮಲಗೆನ್ನ ಅರಗಿಣಿ ಜೋಗುಳವ ಹಾಡುತಲಿ ತಂಪೆಲರ ಬೀಸುತಲಿದೆ ತಂಗಾಳಿ || ನಿದಿರೆಯು ನಿನ್ನನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಳು ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆಟವನಾಡುವಳು| ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದಗೊಂಬೆಗಳ ಕೊಡುವಳು ಮುಗಿಲ ಜೋಕಾಲಿ...
ಹೊಲಗದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇಂಧನ

ಹೊಲಗದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇಂಧನ

ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಯತೇಚ್ಛವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಬಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಾಗದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಮುಲದಿಂದ ಈ ಇಂಧನವನ್ನು...

ಅನ್ನಕೆಮ್ಮವಯವ ಬಳಸದೊಡದನು ಸಾವಯವವೆನಲುಂಟೇ ?

ತಿನ್ನಲಿಕೆ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂದು ದೇವ ತಾ ಸು ಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಅನ್ನದಿರವನು ಅರಸಿಯುಣ್ಣಲಿಕೆಲ್ಲವಯವವು ಚೆನ್ನತನದೊಳೆಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಬಳಲಿದೊಡಾ ಅನ್ನವನು ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಾವಯವವೆನಲಕ್ಕು - ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ *****
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys