ಮನಸು ಮನಸು

ಮನಸು ಮನಸು ಕೂಡಿದಾಗ ಸೊಗಸು ಹಾಡು ಮೂಡಿತು ಸೊಗಸು ಹಾಡ ಕೇಳಿ ನವಿಲು ಗರಿಯ ಕೆದರಿ ಕುಣಿಯಿತು ||ಮ|| ಬಾಳ ಪುಟವು ತೆರೆದಾಗ ಜೀವ ಕೆಳೆಯು ಮೂಡಿತು ಬಾಳಿಗಾನಂದ ಆದ ಕ್ಷಣವು ಹರುಷ ತುಂಬಿ...
ನ್ಯಾಯಾಂಗ: ಒಂದು ನೋಟ

ನ್ಯಾಯಾಂಗ: ಒಂದು ನೋಟ

ಕಾನೂನು ತಳವಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಪಾತಾಳ. - ಜಾನ್ ಆರ್ಬುತ್ನಾಟ್ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಗೆಟುಕದ ತಾರಾಕೋಟಿಗಳೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೀಮಿತ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿರುವ ಸೌರವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಭೂಮಂಡಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇತರೆ ಮಾತಿರಲಿ ಈ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys