ಹೊಸಯುಗ

ಯೋಗ ಪುಷ್ಪಾ ಮೊಗ್ಗು ಬಿಚ್ಚಲಿ ಜೋಗ ಶಕ್ತಿಯ ಚಿಮ್ಮಲಿ, ತ್ಯಾಗ ದೇವತೆ ತಪದ ದೇವತೆ ಆಗು ಭಾರತ ಪುರುಷನೀಂ ಕಲಹ ಯುಗದಿಂ ಕರುಣ ಯುಗಕೆ ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನು ನೀಂ ಸಾಕು ಕತ್ತಲೆ ಶವದ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys