ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ

ಮೊಟ್ಚೆಗಳಿವೆ ಉಪಮೆಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಂತಿವೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಅರ್ಥವಿಸ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೃತ ಕುಂಡೆಯ ಹೆಣ್ಣುಗಳು (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವುವು ಕವಿಯ ಜಾಗೃತ ಕಣ್ಣುಗಳು) ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಬೇಕೆಂತಲೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೈಯೊರಸುವ ಮೈಗಳು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹರಳಿನಂತಿರಬೇಕು ಅ ರೀತಿಯ...

ಗೆಳತಿ

ಏಕೆ ಗೆಳತಿ ಮನಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಬಂದುತಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೇಕೆನನ್ನವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲನನಗೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಸೆನಿನ್ನಂತೆ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳುಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಬರಲೆಂದುಜೀವನಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಲೆಂದೆಅದಕ್ಕೇಕೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನೆರೆಚಿದೆ?ಕಡೆತನಕ ಬಗೆಗೊಡುಹೊಗೆಗೂಡಾಗಲೆಂದೇ? ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಹೊರಟಾಗ ಕಪ್ಪು ಮಸಿಚೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಾಯಿತೆ? ವ್ಯಥೆ ಬೇಡ ಗೆಳತಿನವ್ಯ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys