ಸಂವಾದ

ಆಕಾಶ ಇಬ್ಬನಿಯ ಹಾಗೆ ಕರಗುತ್ತಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಾವಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ, ಕಣಿವೆ-ಕಂದರಗಳು ಚಂದಿರನನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಲಿವೆ. ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಕಂಗಳಿಗೆ ಪೊರೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೋಡಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕಪ್ಪನ್ನು ಹೊದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಸುಕಿನೊಳಗೆ ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys