ಕ್ರೈಸ್ತನ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ

ಕ್ರೈಸ್ತನ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ

[caption id="attachment_9001" align="alignnone" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಕಾಯ್ ಕಲ್ಹ[/caption] ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲೆ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲೆ? - ಎಂದು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತಿದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀ ಬಂದರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರು ಇಟ್ಟು...

ಅಂದು-ಇಂದು

ಎಲ್ಲಿ? ಹೋದಳೆಲ್ಲಿ? ಉದ್ದ ಜಡೆ, ಜರಿಲಂಗ ಮೊಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಜಡೆಯಾಕೆ ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಅಡುಗೆಯಾಟ ಆಡಿ ಗೊಂಬೆ ಮಗುವ ತಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸಿ ಅಮ್ಮನಾಟ ಆಡಿದಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ? ಹೋದಳೆಲ್ಲಿ? ಹೊಸಿಲು ದಾಟದ ಬೆಳಕು ಕಾಣದ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys