ಪಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ

ಪಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ

[caption id="attachment_6658" align="alignleft" width="300"] ಚಿತ್ರ: ಕರಿನ ಕುಬಿಲ್ಲೋ[/caption] ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಿಗೊಡ್ಡಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನಾಕೆ ಸೀತ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ...