….ಎಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು

ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇಳಿಜಾರು ಬೆಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್, ಅಂಕುಡೊಂಕು ರಸ್ತೆ ಎಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ರೇಕು ಗೇರುಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶಬ್ದ ನಡುರಾತ್ರಿ ಟಾಯರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಒಗ್ಗಾಲಿ ಬಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ಗಾಲಿ ಬದಲಿಸುವ ಡ್ರೈವರ್,...

ಸೃಷ್ಟಿ ಪಲ್ಲವಿ

ಜಗವು ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ಹೃದಯಗಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ||ಪ|| ಬಾನು ಇಳೆಯು ವಾಯುವಗ್ನಿ ಜಲವು ಜೀವ ಕಾರಣ, ಜೀವ ದೇವ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೊಬಗ ತೋರಣ | ಭೂಮಿ ಬಾನಿನೊಡಲು...