ತಿರುಗುವ
ಬುಗುರಿಯು ನಾನೇ
ಮುಟ್ಟುವ ಗುರಿಯು ನಾನೇ!
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)