ನೋಡಿದರೆ ದೂರಕ್ಕೆ
ಕೆಂಪನೆಯ ಹೆಣ್ಣು
ತೆಳ್ಳಗೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ
ಜಡೆಯು ಇದೆ ಎನ್ನು
ತವರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ
ಹಸಿದೆನ್ನ ಬಣ್ಣ
ಬಿಟ್ಟು ಮುದಿಯಾದಾಗ
ಕೆಂಪು ಕಾಣಣ್ಣ

ಬೈಯುವರು ನನ್ನನ್ನು
ಬಲುಜೋರು ಎಂದು
ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಸುತ್ತಾಳೆ
ಉರಿಮಾರಿ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಗೆ
ಬರುವೆ ರಂಗಣ್ಣ
ಪ್ರತಿ ದಿನಾ ನಿನಗೆ ನಾ
ಬೇಕೆ ಬೇಕಣ್ಣ

ನಾ ಯಾರು ಎಂದು ನೀ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ
ಹೇಳಿದರೆ ನೀ ಜಾಣ
ಇಲ್ಲವೋ ಕೋಣ!
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)