ಸತ್ಯವ ನುಡಿದರೆ
ಗಾಂಧಿಯ ಸಂತಾನ
ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿದರೆ
ಕಾಡುವುದು ಶನಿ ಸಂತಾನ
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)