ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕರೆ
ಮೂರೇ ಗೇಣು ಸ್ವರ್‍ಗ
ಸಿಗದಿದ್ದರೆ
ನೇಣು – ನರಕ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)