ಮೆಂತೆ ಕೊತ್ತೊಂಬರಿ ಕಾಳು
ಚಕ್ಕೆ ಜೀರಗೆ ಕಾಯಿ –
ಮನಿಷಾ, ಕಾಜೋಲ್
ಕರಿಷ್ಮಾ ಉರ್‍ಮಿಲಾ ಮಾಧವಿ –
ಊಟ ನೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಯರು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)