ಭಾಷಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ
ಸ್ತ್ರೀಪರ, ಕಾಳಜಿ, ಚಿಂತನ
ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ
ಸಿಡಿದು ನಿಲ್ಲೋಣವೆಂದರೆ
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಲಾಯನ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)