ಯುಗಪುರುಷ

ನಮನವು ನಿಮಗೆ ಕಾರಂತ ನಿಮಗಿಂತ ಬೇರಾರಿಲ್ಲ ಧೀಮಂತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಚುರುಕು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಕೆನಿಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಳೆವುದು ಸಾವು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿದಿರಿ ನೀವು ಇರುವಾಗ ಕಡಲ ತೀರದ ಭಾರ್ಗವ ಮರಣದಲಿ ಯುಗಪುರುಷ!...

ಹಿತ ಅಹಿತ ಹೀಗೆ ನನಗುಂಟು ಒಲವೆರಡು

ಹಿತ ಅಹಿತ ಹೀಗೆ ನನಗುಂಟು ಒಲವೆರಡು, ಪ್ರೇರಿಸುವುವೆರಡೂ ಮರುಳಂತೆ ಈಗಲೂ ; ಎರಡರಲಿ ಒಂದು ದೇವತೆ, ಚೆಂದ, ಗಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟುದು, ಬಣ್ಣ ಕಂದು. ಕೇಡಿ ಹೆಣ್ಣೋ ನನ್ನ ನರಕಕೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿ ನನ್ನ...
ರಂಗಣ್ಣನ ಕನಸಿನ ದಿನಗಳು – ೨೭

ರಂಗಣ್ಣನ ಕನಸಿನ ದಿನಗಳು – ೨೭

ಸಮಯೋಪಾಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಸಾಹೇಬರಿಂದ ಉಗ್ರಪ್ಪನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಕುಮುಗಳು ಬಂದುವು. ಅವನಿಗಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಾಯಂ ಪಡಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ರೇಂಜಿಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಂಗಣ್ಣನಿಗೆ ಆ ಹುಕುಮುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ...

ನಿರಾಳ

ಉತ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ಮೈ ತುಂಬಾ ಕೆಂಗಣ್ಣಾಗಿ ಎದೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖಕೆ ರಾಚಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸಿ ಅಳುವ ದೈನ್ಯತೆ. ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಗರಿಕೆ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿನ ಬೋಳು ಗಿಡಮರ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys