ಕಸವೂ ನಕ್ಷತ್ರವೂ

೧ ಬಯಲಿನಲಿ ಕೂತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗೇ ತಾರೆಗಳ ಹುಡುಕಿ ಕಿತ್ತು ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಲೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮಡಿಲು ತುಂಬಿಕೊಳುವುದರಲೇ ಮಗ್ನ ಈ ಬಯಲ ಬುದ್ಧ. ೨ ಗುಡಿಸಿದ ರಾಶಿ ಬೀದಿ ಕಸ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ...
Congreveನ The way of the World- ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನಾ ನಾಟಕ

Congreveನ The way of the World- ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನಾ ನಾಟಕ

ನಾಯಕ Mirabell ಇಸ್ಪೀಟು ಆಟದಲ್ಲಿ Fainall ನಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ Fainallನಿಗೆ ತಾನು ಮಿರಾಬೆಲ್‌ನಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದೆಂದರೆ ಆತನ ಪತ್ನಿ...

ದೇವತೆಗಳ ಕೋಲಾಟ

ಕೋಲು ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನದು ಕೋಲು ಕೋಲು ಕೋಲೇ ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೇ || ೧ || ಕಯ್ಯಲೊರೆಗೆ ಕಂಚಿನ ಕೋಲು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೋಲು || ೨ || ಶಿತ ಕಟ್ಟ ಶಿರಿರಾಮರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys