ಆ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕೆಂದರೆ……

೧ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕೆಂಬ ಗುಪ್ತ ಬಯಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವೆ ಗುರುವೆ ಕನ್ನಡಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ ಊರ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಿಷ್ಟದ ಪಾದರಸ ಇವರಿಗಿಷ್ಟದ ಮಾಪಕ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿ ಎರಕ...
George Bernard Shaw ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ St. Joan

George Bernard Shaw ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ St. Joan

ಫ್ರಾನ್ಸನ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ VIನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ದೊರೆ ಹೆನ್ರಿ V ಆತನ ಸುಂದರಿಯಾದ ಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ೧೪೨೦ರ ಟ್ರೋಯ್ಸ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ VI ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಲೂ ಹೆನ್ರಿ V ಚಾರ್ಲ್ಸನ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys