ಮರೆಯಲಾರೆ ಎನ್ನರಸ

ಮರೆಯಲಾರೆ ಎನ್ನರಸ ಮರೆಯದಿರು ಎನ್ನ ಮರೆತಂತೆ ಭಾವನೆಗಳನು|| ಕನಸಿನ ಹಗಲಿರುಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳ ತೀಡಿ ಸೆರೆಯಾದ ಭಾವ ಜೀವವ ಕದಡಿ ಕಾಡುವೆ ಏಕೆ ಹಗಲಿರುಳು|| ಮುಂಜಾನೆಯಂಗಳದೆ ಬಾನಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಧರೆಗೆ ಮುಖ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಮನವ...
ಸಮಾಜವಾದದ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಮುಲ್ಕಾ

ಸಮಾಜವಾದದ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಮುಲ್ಕಾ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಹಾಗೂ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗದ ರಾಜಕೀಯದ ಒಳಸುಳಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ? ಇನ್ನೂ ಇವೆ: ಎಲೆ ಮರೆಯ ಮರದಂತೆ ದುರ್ಗದ ಕೀರ್ತಿ...