ಅಹಲ್ಯೆ

ಕನಸುಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಾಗ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಪ್ಪಳಗಳು ಇರುವೆಗಳಂತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡದೇ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂದಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಹನಿಗಳು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದವು...
ವಿಟಮಿನ್ ವಸ್ತ್ರ!

ವಿಟಮಿನ್ ವಸ್ತ್ರ!

ಟೊಕಿಯೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ ಬಟ್ಟೆ ಟೀಶರ್ಟ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೆಯೇ ಪೇಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆಯೆಂತೆ. ಚರ್ಮದಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಟ್ಯಾಮಿನ್ "ಸಿ" ವಸ್ತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ರಾಸಾಯನಿಕ...

ಒಳತೋಟಿ

ನಾಲ್ಕು ಮಡಿಕೆಯ ಚಪಾತಿಯೊಳಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೂತು ಲಟ್ಟಿಸಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರೂ ತವೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೋಪಕಾರುತ್ತ ಉಬ್ಬಿ ಕೆಣಕಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದವಳೇ ಎನ್ನುತ್ತ ಬುಸ್ ಎಂದು ಕೈ ಸುಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.... *****