ವಿಪರ್‍ಯಾಸ

ಒಳಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಏನು ಇದರ ಮರ್‍ಮ ಹೊರಗೆ ಕಿಸಿವ ಹಲ್ಲು ಒಳಗೆ ಮಸೆವ ಕಲ್ಲು ಇದು ಯಾವ ಧರ್‍ಮ ತಾನೆ ಬೆಳೆದ ಅತ್ತಿಹಣ್ಣ ನೋಡಿ ನಾಚಿ ಕುಳಿತ ಬ್ರಹ್ಮ...
ಬಾಳ ಚಕ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ

ಬಾಳ ಚಕ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ

ತಂದೆಯ ಸಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡಿತು. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಚಪ್ಪರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಝೈನಾಬ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ೬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಯವಾಯಿತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ....