Day: January 26, 2020

ಮಾತೃಛಾಯಾ

ತೊನೆಯದಿದ್ದರು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿದಿರು ತೊಟ್ಟಿಲಾಗಿ ತೂಗುವುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರುವುದು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಹೂಗಳನ್ನು *****

ಹುಟ್ಟು

1 Comment

ಶಾದಿ ಮಹಲ್‌ನ ಒಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದ್ದರು. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಶಾಮಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆಯ ಎತ್ತರವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಗಂಡು, […]