ಭಾವನಾಲಹರಿ

ಭಾವನಾ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಆ ದಿನ ನೆನಪಾಯ್ತು ಇಂದು ಈ ದಿನ|| ಅಂದಿನ ಆ ದಿನಕೂ ಇಂದಿನ ಈ ದಿನಕೂ ನಿನ್ನನಗಲಿದಾಕ್ಷಣ ಮರುಮಾತಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನ ಕದಡಿತು|| ಭಾವನೆಯ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಿನ್ನ ನೋಟ...

ಕನ್ನಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ಸು ಟು ಅಸ್ಸು

ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪಾಸು ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಭಾಸ, ಕಾಳಿದಾಸ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೊರದು ಕೊರದು ಗೋಳು ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳುವ ತ್ರಾಸದ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಾಸು *****
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys