ಕ್ಷಿತಿಜದೆಡೆಗೆ

ಮುಗಿದುಹೋಯ್ತು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಹೊರಡಬೇಕು ದಿಗಂತದೆಡೆಗೆ ಪಯಣ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಬಾಳಿಗರ್ಥ ಹುಡುಕಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಕ್ಷಿತಿಜದಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾನಿರಬಹುದು ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯವ...

ನಿರಪರಾಧಿ

ನೀವು ಗಂಡಸರೇ ಹೀಗೆ ಬಾಸು, ಬಾಸು ಅಂತ ಯಾಕಮ್ಮಾ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ನ ತಿವಿದು, ನಿರಪರಾಧಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ಕೇಸು ಬಾಸು ಇಲ್ಲ, ಗೀಸು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys