ಹೆಣ್ಣಿನಂದ ಯಾರಿಗೆಂದ?!

ಹೆಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಚೆಲುವೆಂದಳು! ಗಂಡು: ಹಪಹಪಿಸಿ... "ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ!ಽ... ಹೆಣ್ಣಿಗಿಶ್ಟು ಚೆಲುವು?!" ಕೊರಗಿ... ಸೊರಗಿ... ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟೆ! ದೇವರೆಂದ: ಹೆಣ್ಣಿನಂದ: ಗಂಡಿಗೆಂದ! ದುಂಬಿಗೆಂದ, ನೀ ನಾರಿಗೆಂದ! ಜಗದ ಶಾಂತಿಗೆಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿಯೆಂದ! ಗಂಡು:...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys