Day: June 8, 2016

ಜುಲೈ ೩೦, ೨೦೦೦. ಭೀಮನ ಆಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ: ‘ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡೋ ಮಾದೇಶ’ ಎಂದು ಅಂದಿನ

Read More
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)

ಪ್ರಥಮ ನೋಟಕೆ ಪ್ರೇಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ? ಗೋರಂಟಿ ಕೈ ಉಗುರ ದಾಟಿ ಜಾರಿದರೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ? *****

Read More