ಅಂತರಗಟ್ಟೆವ್ವ (ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಹಾಡು)

ಮೇಳ: ಸಿರಿ ಅಂತರಗಟ್ಟೆ ಮಾರಿ ಎನಿಸಿದವಳೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಜೀವಗಳ ಕಾದವಳೆ || ಕಂದಗಳ ಕಾದವಳೆ ಜೀವಿನ ಮರದವಳೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟವಳೆ ಬೇಡಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟವಳೆ || ಸತ್ಯವ್ವ ಮುತ್ಯವ್ವ ಕರಿಕಾರಲರಮ್ಮ ಬೇವ ತಿಂದು ಬೇವನುಟ್ಟಮ್ಮ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys