ಗುರುಸೇವಾ ಮಾಡೋ

ಗುರುಸೇವಾ ಮಾಡೋ ನೀನು ಪಾಮರ ಮೂಢಾ ||ಪ|| ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ನರಸೇವೆ ಮಾಡುವಿ ತಾರಿಸುವವರ ಕಾಣೆ ತಾಮಸ ನಿನ್ನೊಳು ||ಅ.ಪ.|| ಬಂಧನ ಇಲ್ಲೆ ಕಂಡಿ ಇಂದಿನ ಕರ್ಮಫಲವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಉಂಡಿ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಕೋಳೋ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys