ನೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ

ಇಂದಿನಿಂದ ನೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದುವಾತ ನೀನು ಯಾರು.. ಹೃದಯದ ಒಲವಿನ ಲತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿರುವ ವಸಂತದ ಬೆಳಗಿನ ಸರಳವಾದ ಸಖ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಂಧ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿನ ಛಂದ...

ನುಡಿಯದಿದ್ದರೇನು ನೀನು ?

ನುಡಿಯದಿದ್ದರೇನು ನೀನು? ನಿನ್ನ ಮೌನವನ್ನೆ ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತಿರುವೆ ಅಲುಗದೆಯೇ ಕಾಯುತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ. ಚುಕ್ಕಿಗಣ್ಣ ಬಿಚ್ಚಿ ಇರುಳು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ತಾಳಿ ಕಾಯುವಂತೆ ಬಾಳುತಿರುವೆ ನನ್ನ ನೋವ ಹೂಳಿ ಬೆಳಗು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys