ಯಾರು ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ?

ಯಾರು ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ?

"ಯಾರು ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ?" "ನಾನು ನಾನು ನಾನು!" "ಅದನ್ ಸದಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಳು?" "ನೀನು ನೀನು ನೀನು!" "ಯಾರು ನನ್ನ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ?" "ನಾನು ನಾನು ನಾನು!" "ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ಸೋ ಗೋಪಿ?" "ನೀನು...
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ

ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ

ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗಿವೆ? ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಥೂ ಕೆಟ್ಟೇ ಹೋಗಿವೆ. ಬಟ್ಟೇ ಇಲ್ದೆ ಬರೀ ಮೈಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರತ್ವೆ ಕಾಚ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಥೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಣತ್ತೆ! ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys