ಓಟು ಕಸಿಯುವವ
ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿದು,
ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ‘ನಮಸ್ಕಾರ’
ಅದೇ ಅವನ ಚಮತ್ಕಾರ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)