ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತರು;
ನಮ್ಮಲ್ಲುಂಟು
ಜಾತಿಗೊಬ್ಬ
ಜಗದ್ಗುರು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)