ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬುತಿದೆ ತುಳಸೀ ಪರಿಮಳ
ಸಣ್ಣಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ದನಿ,
ಕೋಗಿಲೆ ಉಲಿಯೋ ಕೊಳಲೊ ಕಾಣೆ
ಮೋಹಕ ಇನಿಯ ದನಿ.

ಹಗಲಿನ ಧಗೆಯಲಿ ನೀಲಿಯ ಮುಗಿಲು
ಇಣುಕಿ ಹಾಯುವಂತೆ
ಯಾರದೊ ನೆರಳೋ ಹೊಂಚಿ ಆಡುತಿದೆ
ಗುರುತೇ ಕೊಡದಂತೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಗಿಡಮರ ಪೊದೆಗಳ ಮರೆಗೆ
ತಿಳಿಯದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾರೋ ಸುಳಿವರು ಸದ್ದೇ ಮಾಡದು
ರಕ್ಷಿಸಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ.

ಪರಿಮಳ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೋಗಿಲೆ ದನಿಯ
ಸುಳಿಸುವವರು ಯಾರು?
ಕಾಯುವ ಗೋಪಿಗೆ ಕಾಣದ ಕೃಷ್ಣ
ಕೊಡುವ ಸನ್ನೆ ನೂರು.
*****

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್
Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)