ತಿದ್ದಿ ಬರೆವುದು ಹಲಗೆಯಲಿ
ಬರವಣಿಗೆ, ಬರಿಯುತ್ತದೆ
ಕೈ ಎಳೆದು ಅಳುವ ಮಗುವು
ಗೀಚಿ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಅದು ಕಲೆ, ಅದು ಸಂತಸ
ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್‍ಯ
ಬರೆಯಬಲ್ಲದು ನಗುವ ಮಗುವು
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)