ಮೋಹನ ಗಿರಿಧರ
ನಾದ ರೂಪ ಮನ
ಆನಂದನಂದ
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರಿ|

ಸಂತ ಜನಸೇವಿತ
ಭಜನ ಗಾನಮನ
ಪ್ರಭು ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ ||

ಸುಂದರ ಸಖಿ ನಾಚತ
ಗೋಪಿ ನಂದಲಾಲ
ರಾಧ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗತ
ಮಾನಸ ವಿಹಾರಿ ||

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರತನ
ಯಶೋದನಂದ
ಮಮತಾಮಯಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಾಯಿ ||

ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ
ದಿವ್ಯಾಂಬರ ರೂಪಮನ
ಹಂಸವಾಹನ ನಂದ ಮುರಾರಿ ||
*****

Latest posts by ಹಂಸಾ ಆರ್‍ (see all)