ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ
ಬತ್ತಿ ಹಣತೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ

ದೀಪ ಉರಿಯಲು
ಗಾಳಿಯ ಅನುಮತಿ
ಖಂಡಿತ ಬೇಕಿದೆ

ದೀಪಗಳನ್ನು
ಸದಾ ಅಪಹರಿಸುವ
ಯಮ ಗಾಳಿ
ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೇಳಿ
*****

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍
Latest posts by ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್‍ (see all)