ತೀರ ಸೇರಲು
ಇರದಿದ್ದರೇನು ಚುಕ್ಕಾಣಿ
ಇದ್ದರಾಯಿತು
ಪಯಣಿಸಲು ದೋಣಿ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)