ಇದೋ ಬಂದ ಭಾನು!

- ಪಲ್ಲವಿ - ಇದೋ ಬಂದ ಭಾನು ತಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಂತಿಯ, ಅದೋ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಬಲಿದ ನಿಶಾಭ್ರಾಂತಿಯ ! ೧ ಓ!-ಮೂಡಣದೀ ನಭದಿ ಹೊನ್ನ ಯುಗದ ಮೊಳಕೆ ಮೂಡಿತೋ ? ಆ-ಮೊಳಕೆಯದೇ...
ಗಾಂಧಿ-ಡಿಮಿಥಿಫೈಡ್

ಗಾಂಧಿ-ಡಿಮಿಥಿಫೈಡ್

ಕನ್ನಡದ ಕತೆಗಾರರೆಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತವಿದ್ದ ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆಯವರು ನಾಟಕಕಾರರೂ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರೂ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅವರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳ ಹವ್ಯಾಸ ಹಲವಾರು ಇದ್ದರೂ...

ಸತ್ಮೇಲ್ ಏನೈತಣ್ಣ?

ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರೇಲಿ ಈಚೋರಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈಚೆಂಡ ಚೆಲ್ಲಂಗೆ ನೆಪ್ಪಾಯ್ತದೆ. ಆಕಾಸದ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಪಡಕಾನೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ವೋಲೀಸ್ದೆ ವೋಯ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತದೆ. ೧ ಕುಡದೋರು ಮತ್ಬಂದು ಬೀಳೋಹಂಗ್ ಬಿದ್ರೋವೆ ಮನೆಗೋಳು ಮರಗೋಳು ಬೀದೀಲೆಲ್ಲಾ. ಪಡಕಾನೆ ಜನದಂಗೆ ಬಡದಾಡ್ತ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys