ಹಕ್ಕಿ ಲೋಕ

ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ವಿಸ್ಮಯದ ಗೂಡುಗಳೇ ತಿಳಿಸಿ, ತಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕುತೂಹಲವ. ನಿಮ್ಮ ಶಿರ, ಶರೀರ ರೆಕ್ಕೆ, ಪುಕ್ಕ, ಕೊಕ್ಕು, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ! ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದಕೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇನು ? ಬೆಳಕ...
ಉರಿವ ಮಹಡಿಯ ಒಳಗೆ

ಉರಿವ ಮಹಡಿಯ ಒಳಗೆ

ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಓಡಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತಬ್ದವಾದಾಗಲೇ ಮಧುಕರನಿಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ....