Day: July 26, 2020

ಸುಳ್ಳು ಡೈರಿಯಿಂದ

ನಾನು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೈಕೊಂಡದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ; ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಅವಧಿಯು ಕಡುಬಿನೊಳಗಣ ಹೂರಣದಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು […]

ಶಾಪ

ಮಾನವನಿಗೆ ಧನದ ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ ಏರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಳಿಸಲು ನೀಡುವ ಬವಣೆಗಳ ತಾಪ ದೇವ ನೀಡುವ ಶಾಪ *****