Day: July 26, 2020

#ಸಣ್ಣ ಕಥೆ

ಸುಳ್ಳು ಡೈರಿಯಿಂದ

0
ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ
Latest posts by ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ (see all)

ನಾನು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೈಕೊಂಡದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಕೆಳಗಿಟ್ಟದ್ದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ; ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಅವಧಿಯು ಕಡುಬಿನೊಳಗಣ ಹೂರಣದಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯವರ ರೀತಿ, ಅಯ್ಗಳರ ಚರ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಇವನ್ನು […]

#ಹನಿಗವನ

ಶಾಪ

0
ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)

ಮಾನವನಿಗೆ ಧನದ ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ ಏರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಳಿಸಲು ನೀಡುವ ಬವಣೆಗಳ ತಾಪ ದೇವ ನೀಡುವ ಶಾಪ *****