ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್

ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಎಂದೊಡನೆ ಬೇಕಾದ್ದು ತಳತಳಿಸುವ ಗ್ಲಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಸುಖ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರವರು ಬಯಸುವ ಮುಖ ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಆಗಾಗ ಸುಳಿಯುವ ಗಾಳಿ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೆರೆಗಳ ತೇವ ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ...

ಸ್ಥಿಮಿತ

ಆ ಹಾದಿ ಸಾಗಿದೆಡೆ ನಡೆದು ಬಿಡು ಮಾನವ ಇರದು ಹುಡುಕಾಟ ಹಂಬಲಿಕೆ ನಿನಗೆ ಕುರುಡ ಮೋಹದ ಕುದುರೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ಉರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿನ್ನ ಆಶೆ ಗೋಪುರ ಬಣವೆ ಬೊಗಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಿ ಬೀಳುವುದು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys