ಮೋಡ

ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಮೋಡವ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಲು ಹೇಗಿರತೆ? ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹಾಗೆ ಮಿದುವಾಗಿರತೇ-ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯ ಹಾಗೆ ನುಣುಪಾಗಿರತೇ? ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಮೆತ್ತಗಿರತ್ತೇ--ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡಬಹುದೇ ಉರುಳಾಡಬಹುದೇ? ಇರುಳೆಲ್ಲಾ ನಾವದರಲಿ ಮಲಗಿರಬಹುದೇ ಚದ್ದರ ಬಿಟ್ಪು ಕನಸುಗಳನೇ ಹೊದ್ದು? ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ...

ಜಂಬದ ಕೋಳಿ

ಕವಿತೆಯ ಕಟ್ಟುವ ಜಂಬದ ಕೋಳೀ! ಬಾ ಬಾ ಎನ್ನುತ ಕೂಗಿದನು ಅವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವೆನೆನ್ನುತ ಜವದೊಳು ದನಿಹಿಡಿದೋಡಿದೆನು ಏನಿದು ನಿನ್ನೀ ಆರ್ಭಟವೆನ್ನುತ ನಸುನಗೆಯಿಂದಲಿ ಕೇಳಿದನು ನಾನೇನುತ್ತರ ಕೊಡದಿರೆ ಮರುಕದಿ ಗಡುವನು ನಿಯಮಿಸಿ ಕಳುಹಿದನು ಗಡುವಿಗೆ...