ನಗೆ ಡಂಗುರ – ೧೧೨

ಶೀನಣ್ಣ: "ನನ್ನನ್ನು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದೆ? ನಾನು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹ ಕಣಯ್ಯಾ!" ಶಾಮಣ್ಣ: "ಹಾಗಾದರೆ ಮನೇಲಿ?" ಶೀನಣ್ಣ: "ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಂಹನೇ; ಆದರೆ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಿಕುಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ!" ***
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys