ಅಂಬಾರ್ದಲಾವಿಗೆ ಶಾಂಭವಿ

ಅಂಬಾರ್ದಲಾವಿಗೆ ಶಾಂಭವಿ                 ||ಪ|| ಶುಂಭ-ನಿಶುಂಭರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ತುಂಬಿದ ಶಾರ ಮದೀನದೊಳಗ            ||ಅ.ಪ.|| ಕಾತೂನ ರೂಢಿಯೊಳು ಬೆಳೆದಳು ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಭೂತಲಕೆ ಇಳಿದು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮೋರುಮ ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ           ||೧|| ಆಸುರಾಧಿಪತಿಗಳ ಕೊಂದಳೋ ದಸರೆ ಐಸುರದಿ ಹೆಸರು...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys