ಭಿನ್ನ ಭೇದವ ಮಾಡಬ್ಯಾಡಿರಿ (ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಹಾಡು)

ಹಾಡು - ೧ ಹೇಳಿರಣ್ಣ ಹೇಳಿರೊ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನಗಳೆ ಕೇಳಿರಣ್ಣ ಕೇಳಿರೊ ಮನಸುಳ್ಳ ಜನಗಳೆ || ಹೇಳಿರಣ್ಣ ಹೇಳಿರೊ ಹೆಣ್ಣೆಚ್ಚೊ ಗಂಡಚ್ಚೊ || ಹೆಣ್ಣೆಚ್ಚು ಎಂಬುವರು ಕಾರಣವ ತಿಳಿಯಿರೊ ಗಂಡೆಚ್ಚು ಎಂಬುವರು ಕಾರಣವ ಹೇಳಿರೊ...
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys