Day: January 2, 2011

#ಕವಿತೆ

ಏ ಸಖರಿಯೆ ನಾ ಸಖರಿಯೆ

0

ಏ ಸಖರಿಯೆ ನಾ ಸಖರಿಯೆ ಬ್ಯಾಸರಾದಿತು ಮನವ ಆಸರಿಸಿ ತೈಯ್ಯ ||ಪ|| ಪರಸತಿಗೆ ಒಲಿದು ವಿಸ್ತರದಿ ತಿಳಿದು ಜರಿದು ಪಾದ ಪೋಗಿರಿ ರತಿಸತಿಯ ||೧|| ಬಾರದೆ ನಿಂತು ತೋರಿತು ಪಂಥ ಜಾರಿದ ಪಾದ ಪೋಗಿ ವಿರಚಿಸಲೆನ್ನ ||೨|| ಶಿಶುವಿನ ಈಶ ಅಸಮ ಪ್ರಕಾಶ ರಸಿಕ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವಕ ತಾನು ||೩|| ****